Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN 2019, ZA ORGANIZACIJE, KI RAČUNOVODIJO PO SRS

Datum ni razpisan
Kotizacija: 150 EUR

             Vabimo vas na posvetovanje

      PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN 2019,

  ZA ORGANIZACIJE, KI RAČUNOVODIJO PO SRS

         ki bo v sredo , 27.11.2019 ob 9. uri, 

v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica,

                 Erjavčeva 30, Nova Gorica

 

Na posvetu bodo predavale : 
Maruša Hauptman, Mateja Vrankar in Tanja Urbanija , predavateljice družbe BDO Svetovanje d.o.o.

PROGRAM POSVETOVANJA :
 
Na posvetu bomo obravnavali računovodska vprašanja, povezana z izdelavo računovodskega poročila za leto 2019. Predstavili bomo:

  1. Knjiženja s katerimi se srečamo predvsem pri izdelavi računovodskih izkazov (priprava ocen in zaključne knjižbe).

  2. Novosti zaradi novega standarda o prihodkih SRS 15 in novega pripoznavanja najemnih pogodb.

  3. Kako knjižiti prehod na nove računovodske usmeritve in kako pripraviti razkritja.

  4. Nekatera pomembnejša vprašanja pri izdelati obračuna DDPO za leto 2019 (prihodki in odhodki, olajšave, obresti amortizacija         

      v povezavi z najemi).

 


Predsednica komisije za izobraževanje:  Mojca Skok,l.r.


Predavatelji

Maruša Hauptman, Mateja Vrankar in Tanja Urbanija

« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00