Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

LETNO POROČILO ZA 2019 V JAVNEM SEKTORJU

Datum ni razpisan
Kotizacija: 150 EUR

                  Vabimo vas na posvetovanje

LETNO POROČILO ZA 2019 V JAVNEM SEKTORJU

                 ki bo v torek , 26.11.2019 ob 9. uri, 

  v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica,  

                       Erjavčeva 30, Nova Gorica

                    

Posvetovanje bo vodila predavateljica  ga. Majda Gominšek,ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih, tako za javni sektor kot za pravne osebe zasebnega prava.

 PROGRAM POSVETOVANJA :

1.  Zakonska podlaga za izdelavo letnega poročila za posredne proračunske uporabnike.

2.  Inventura (imenovanje popisnih komisij, naloga popisa, kaj mora vsebovati poročilo o popisu, vpliv poročila o popisu na pripravo

     letnega poročila).

3.  Posebnosti evidentiranja ekonomskih kategorij (neopredmetena in opredmetena

     osnovna sredstva, obračun amortizacije, pokrivanje stroškov amortizacije,…)

4.  Letno poročilo (vsebina poslovnega in računovodskega poročila, katera so

      razkritja v  računovodskem poročilu. 

5.  Ugotavljanje rezultata poslovanja in njegova poraba oziroma pokrivanje  

      (ugotovitev rezultata po obračunskem toku, denarnem toku in ugotavljanje

      presežka po fiskalnem pravilu).

6.  Predvidene novosti na davčnem področju v letu 2020. 

7.  Vprašanja in odgovori udeležencem. 
 
  
 

   Predsednica komisije za izobraževanje: 

            Mojca Skok,l.r.

 

 

 

 


 


Predavatelji

 

Predavateljica  ga. Majda Gominšek,

ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih, tako za javni sektor kot za pravne osebe zasebnega prava.
« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00