Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

DDV od A do Ž - KRATKO IN JEDRNATO

Datum ni razpisan
Kotizacija: 150 EUR

                            Vabimo vas na posvetovanje

                     DDV od A do Ž – KRATKO IN JEDRNATO

                 ki bo v ponedeljek , 21.10.2019 ob 9. uri, 

  v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica,  

                              Erjavčeva 30, Nova Gorica

         

Posvetovanje bo vodila predavateljica: mag. Mojca Zupančič

Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki sklepajo posle za pravne osebe in zasebnike.

VSEBINA POSVETOVANJA

Napačno razumevanje osnovnih pravil obračunavanja DDV lahko precej vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV. 

Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom. Prilagojeno je tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.
  

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Ali poznamo osnovna pravila obračunavanja DDV pri svojem poslu?
Zakaj vsefazni neto davek na končno potrošnjo in kaj za zavezanca to pomeni v praksi? | Kako ugotovimo, kolikšna bo naša obveznost do države iz naslova DDV? | Kaj je odbitni DDV? | Kateri so predpisi, ki urejajo področje DDV?

2. Kako se DDV prepleta z drugimi davki?
Katere davke obračunamo hkrati z DDV in kateri se z njim izključujejo? | Ali je DDV strošek? | Davek na promet nepremičnin | Davek na motorna vozila | Trošarine | Drugi prometni davki

3. Kaj obdavčiti z DDV in česa nikakor ne?
Kaj je z DDV obdavčljiv promet? | Kaj je promet zunaj sistema DDV? | Kako obravnavamo odškodnine, članarine, subvencije in donacije ter kako sponzoriranje in druge pogoste primere?

4. Kdaj moramo pridobiti ID-številko za DDV?
Kdo je davčni zavezanec in kdaj mora vstopiti v sistem DDV (se identificirati)? | Razlikovanje med malim in identificiranim davčnim zavezancem | Razlikovanje med davčno številko in ID-številko za DDV | Zakaj moramo nujno preveriti veljavnost ID-številke tujih poslovnih partnerjev? | Kaj je obrnjena davčna obveznost?

5. Kako ravnamo po identifikaciji?
Kakšne obveznosti in pravice prinaša identifikacija za DDV? | Kako zagotoviti, da bo DDV pravilno in pravočasno plačan? | Kateri so obrazci, ki jih moramo poznati? | O računu in drugih pomembnih listinah | Kako najučinkoviteje komuniciramo s Fursom?

6. Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s tujino?
Katere obveznosti sproži nakup v tujini? | Kako dobavimo blago v tujino? | Kako ugotovimo, v kateri državi je treba obračunati DDV od opravljenih ali prejetih storitev, ko poslujemo s tujcem? | Kdaj je potrebna identifikacija za DDV v tujini?

7. Ali je naš posel oproščen DDV? Če ne, po kateri stopnji bo obdavčen?
Kaj je oproščeno DDV? | Katere posledice ima opravljanje oproščenih dobav? | Kdaj smemo uporabiti nižjo stopnjo DDV? | Kaj je osnova za obračun DDV? | Tipični primeri in najpogostejše zmote o oprostitvah in stopnji DDV

8. Ali smo odpravili nepotrebne napake? Kakšne so kazni in tipična ravnanja Fursa?
Kako preprečiti napake? | Popravek napake in samoprijava | Globe

9. Katera so najpogostejša vprašanja iz prakse?
Kako obdavčimo prodajo avtomobila? | Kaj storimo, če dobimo račun brez DDV? | Kako ravnamo, če je na računu tuji davek? | Kako ravnamo, če storitev opravimo brezplačno? | Kakšne so naše obveznosti, če prodajamo elektronske storitve prek spleta? | Kako ravnamo, če oddamo del poslovnih prostorov nezavezancu? | Ali lahko odbijemo DDV od nakupa blaga (na primer televizorja)? | Ali lahko odbijemo DDV od računovodskih storitev, čeprav že dalj časa nismo imeli nobenega prometa? | Ali moramo obračunati DDV od gradbenih storitev v tujini? | Kako obračunati DDV ob prenehanju dejavnosti?

 Predsednica komisije za izobraževanje :  Mojca Skok,l.r.

 

 

 


Predavatelji

Mag. Mojca Župančič, samostojna strokovna svetovalka pri Zvezi RFR Slovenije

« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00