Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

TRIDNEVNA DOHODNINSKA ŠOLA

Datum ni razpisan
Kotizacija: 300 EUR

              Vabimo vas na tridnevno DOHODNINSKO ŠOLO,

 ki bo organizirana v torek 15.10.2019, v četrtek 17.10.2019

                          in  sredo 23.10.2019 ob 9. uri, 

   v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica,

                              Erjavčeva 30, Nova Gorica

                   

Predavala bo ga. Irena Kamenščak, univerzitetna diplomirana pravnica

Kratka najava:

Namen dohodninske šole je pregled pravil Zakona o dohodnini, v povezavi s pravili, ki urejajo obračun in plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost ter pravil področnih zakonov, katerih poznavanje in (predvsem) razumevanje je pomembno za pravilno davčno obravnavo določenih vrst / tipov dohodkov, ki jih izplačujejo plačniki davkov (pravne osebe, s. p. idr.). Poleg omenjenih zakonodajnih področij bo predstavljen tudi Zakon o davčnem postopku, v delu, ki se nanaša na dohodnino (npr. priprave obračunov, oddajanje napovedi, popravki obračunov …) ter pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.    

Z udeležbo na tri dnevnem izobraževanju bodo neizkušeni pridobili dobre osnove za nadaljnjo nadgradnjo znanja s tega področja. Osebe, ki že imajo izkušnje na tem področju, pa bodo ponovile osnove, na katere nikoli ne smemo pozabiti ter pridobile / utrdile globlje poznavanje in razumevanje dohodninskega področja.

Program:

 1. dan – Začnimo z osnovami (od 9.00 do 13.00):

·         Osnove Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

·         zavezanec za dohodnino in obseg dohodninske obveznosti

·         rezident / nerezident

·         vir dohodka v Sloveniji

·         obdavčljivi / neobdavčljivi dohodki

·         pravilo obrutenja

·         posebnosti pri nerezidentih – kdaj kaj ni obdavčeno po ZDoh-2

 

·         Osnove socialne zakonodaje

·         zavarovanci v obveznih socialnih zavarovanjih

·         pravila določanja zavarovalne podlage – prednostni vrstni red

·         podlage za določanje osnov za obračun obveznih prispevkov za socialna zavarovanja

 

·         Rezidentski status

·         kaj določa ZDoh-2 – postopek ureditve

·         uporaba mednarodnih konvencij - posebnosti

 

·         Splošno o vrstah dohodkov

·           uvrstitev dohodka v določeno dohodninsko vrsto dohodka (kako)

·           dohodki iz zaposlitve

·           dohodki iz dejavnosti

·           dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

·           dohodki iz premoženjskih pravic

·           dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

 

 • 2. dan – Poglobimo se v dohodninske dohodke in pripravo obračunov – 1 del (od 9.00 do 13.00):
 • ·         Dohodki iz zaposlitve

  ·         dohodki iz delovnega razmerja

  ·         dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

  ·         Dohodki iz delovnega razmerja

  ·         plača delavca (opredelitev po ZDR-1, sestavni deli plače, podlage za obračun prispevkov za socialno varnost, priprava obračuna plače in poročanje)

  ·         nadomestilo plače (kdaj govorimo o nadomestilu plače, bolniške odsotnosti delavca)

  ·         del plače iz naslova uspešnosti poslovanja delodajalca in del plače iz naslova delavčeve delovne uspešnosti – razlike, delovno pravni vidik, posebnosti

  ·         bonitete

  ·         regres za letni dopust (vidik delovno pravne zakonodaje, prispevki za socialno varnost in dohodnina)

  ·         povračila stroškov delavcem

   

  ·         Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

  ·         avtorsko delo (avtorske pogodbe)

  ·         podjemne pogodbe

  ·         pogodba o začasne in občasnem delu upokojencev

   

  ·         Poslovodne osebe (direktorji, člani prav) in prokuristi

  ·         definicija poslovodnih oseb / prokuristov

  ·         obvezna zavarovanja in prispevki za socialno varnost

  ·         dohodninska obravnav dohodkov enih in drugih

   

 • 3. dan – Poglobimo se v dohodninske dohodke in pripravo obračunov – 2 del ter osnove poznavanja mednarodno veljavnih predpisov (konvencije,
 •                    uredbe,  direktive) (od 9.00 do 13.00):

  ·      Drugi dohodki na podlagi ZDoh-2 (dejavnost, oddajanje premoženja v najem, premoženjske pravice, obresti, dividende, kapitalski dobiček,

         drugi dohodki)

            - poudarek na posebnostih in v praksi zaznanih težavah

  ·      možnosti popravkov / dopolnitev že oddanih REK obrazcev

  ·      samoprijave in REK obrazci

  ·      konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (KIDO)

            - katero KIDO je potrebno uporabiti

            - uporaba konkretnega pravila o določenem dohodku po KIDO za izplačan dohodek

            - odprava dvojnega obdavčevanja

            - uveljavljanje ugodnosti po konvenciji – KIDO postopki

  ·      evropske uredbe – pomembne za obravnavo dohodkov izplačanih fizičnim osebam

           - razlika uredba / direktiva

           - Uredba 883/2004 in 987/2009

  ·      konvencije o socialnih zavarovanjih

  ·      evropske direktive

          - poudarek na direktivi 93/71/ES

   

  O predavateljici:

  Irena Kamenščak je univerzitetna diplomirana pravnica z več kot 10 letnimi praktičnimi svetovalnimi izkušnjami s področja dohodnine, davčnega postopka, delovnega prava, prava socialne varnosti in gospodarskega prava. V družbi BDO Svetovanje d.o.o. je redno zaposlena od leta 2007 dalje. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke ter izvaja predavanja. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.

   

  Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 9.00, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji je en polurni odmor.

   

  Predsednica komisije za izobraževanje: Mojca Skok,l.r.

   


  Predavatelji

  Ga Irena Kamenščak, univerzitetna diplomirana pravnica.


  « Nazaj

  Postani član društva RFR Nova Gorica
  Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

  Erjavčeva ulica 30
  5000 Nova Gorica

  tel.: 05 302 20 53
  fax: 05 302 20 53
  e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
  Delovni čas:
  Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
  Sreda: od 9:00 do 11:00