Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV PO NOVEM - PREDSTAVITEV SRS 15 S POMOČJO PRIMEROV

Datum ni razpisan
Kotizacija: 150 EUR

                            Vabimo vas na posvetovanje

PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV PO NOVEM – PREDSTAVITEV SRS 15

                             S POMOČJO PRIMEROV

                      ki bo v četrtek,  26.9.2019 ob 9. uri, 

   v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica,  

                              Erjavčeva 30, Nova Gorica

 

Posvetovanje bosta vodili predavateljici:

Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.

Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.

PROGRAM POSVETOVANJA

S pomočjo primerov za različne dejavnosti (trgovina, proizvodnja, storitve, gradbeništvo, računalniške rešitve…) bomo predstavili ključne novosti SRS 15 in podarili razlike v primerjavi s prejšnjimi pravili. Izpostavili in odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

1. Kaj določa prihajajoči SRS 15 – Prihodki in razumevanje njegovih določil.

2. Kaj so ključne razlike med obstoječim in prihajajočim standardom o prihodkih?

3. Kaj pomeni pripoznavanje prihodkov skozi čas in kaj v trenutku prenosa kontrole

    in kdaj se uporablja?

4. Katerim 5 korakom moramo slediti po SRS 15 pri pripoznavanju prihodkov?

VSEBINA POSVETOVANJA:

SRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1.1.2019, lahko pa se odločimo za zgodnejšo uporabo in ga uporabimo že za leto 2018. Po vsebini sledi zahtevam MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci. SRS 15 bo imel velik vpliv na določene dejavnosti, še posebej pa na telekomunikacije, software, IT storitve, nepremičnine, gradbeništvo,   licence (franšize, mediji, farmacija) ter avtomobilizem. 

Novi standard SRS 15 v osnovi uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov. Zaradi uvedenih novosti se pričakuje, da bo dinamika pripoznavanja prihodkov drugačna kot do sedaj. To bo seveda vplivalo na številna področja, ki pa niso samo računovodska. Na primer lahko bo prišlo do velikega vpliva na določene kazalnike uspešnosti, ki so podlaga za nagrajevanje uprave, preveriti bo potrebno vse pomembne pogodbe, razmisliti bo potrebno, ali določene pogodbe v bodoče drugače strukturirati, vplive bo treba ustrezno skomunicirati z lastniki, tudi vpliva na davke ne velja zanemariti. Zaradi tega je potrebna skrbna in pravočasna presoja, kaj novi standard prinaša in kakšni so potrebni resursi za uveljavljanje zahtev SRS 15.

Trajanje posveta: od 9.00 do 14.00 ure

 

Predsednica komisije za izobraževanje: Mojca Skok,l.r.

 

 

 

 


Predavatelji

MATEJA VRANKAR, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.

MARUŠA HAUPTMAN, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o. 


« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00