Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

NOVI ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV IN DAVČNE SPREMEMBE

Datum ni razpisan
Kotizacija: 130 EUR

                 Vabimo vas na posvetovanje

 

     NOVI ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV

                     IN DAVČNE SPREMEMBE

 

            ki bo v ponedeljek, 23.10.2017 ob 9. uri 

    v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev

                Nova Gorica, Erjavčeva 30  Nova Gorica 

 

 Posvetovanje bo vodila  ga. Irena  Kamenščak  univ. dipl. prav, davčna svetovalka  iz BDO Svetovanje  d.o.o.

 

Na seminarju Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in davčne spremembe bomo pregledali pravila novega ZČmlS, ki ureja pravila izvajanja čezmejnih storitev z napotenimi delavci in se bo pričel uporabljati s 1. 1. 2018. Poleg novih pravil zakona, bodo predstavljena še nekatera pravila evropske zakonodaje, katerih poznavanje je pomembno za pravilno obravnavo takšnih situacij. Obravnavani bodo tako delovno pravni vidik, kot vidik obveznih socialnih zavarovanj kot tudi vidik davčne zakonodaje. Glede čezmejnega izvajanja storitev in novega ZČmlS poudarjamo, da se bomo posvetili slovenski zakonodaji, tujih zakonodaj (npr. italijanske, nemške, avstrijske …) pa na seminarju ne bomo obravnavali. Poleg ZČmlS bomo pregledali tudi t. i. mini davčno reformo, ki naj bi ravno tako stopila v uporabo s 1. 1. 2018. V tem delu se bomo dotaknili sistema normirancev, sprememb v povezavi z davčnimi olajšavami, vezane knjige računov …   

 

Vsebina posvetovanja:

1. Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS)

    -  delovno pravni vidik – kaj prinaša

   -  povezava med ZDR-1 in ZČmlS  

2. Obvezna socialna zavarovanja

    -  evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanj (Uredba 883/2004 in 987/2009)

    -  pridobivanje A1 obrazca po novem ZČmlS

    -  osnova za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih, ki čezmejno izvajajo storitve

 

3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače:

    -  ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu

    -  pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja

    -  napotitev, službena pot in ZČmlS

    -  spremembe ZDoh-2S v povezavi z delavci, napotenimi na delo v tujino

4. Druge davčne spremembe:

     -  sistem normirancev

    -  olajšave

    -  vezane knjige računov

    -  drugo 

Prosimo, da morebitna vaša vprašanja, ki se nanašajo na vsebino posvetovanja, pošljete na  e-mail društva, da jih bomo posredovali predavateljici.

 

 

 Predsednica komisije za izobraževanje : Fides Rupnik, l.r. 


Predavatelji

Ga. Irena Kamenščak univ.dipl.prav., davčna svetovalka iz BDO Svetovanje d.o.o.

« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00