Home
Mail
Site Map

Izobraževanja › Seminarji

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV

Vsebina posvetovanja: 1.Sklop: Skupno, splošno, uvodno predavanje 2.Sklop: Lastno računovodstvo in kadrovska služba - kaj morate vedeti? 3.Sklop: Kaj morajo vedeti računovodski servisi in kaj podjetniki? 4.Sklop: Kaj mora vedeti javni sektor - šole, vrtci' Na posvetovanju bodo predavatelji pojasnili veliko dilem in vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, zato ste na posvetovanje poleg računovodij, vabljeni tudi zaposleni v kadrovskih službah in drugih službah v družbah in v javnem sektorju. Ob prijavi dveh ali več udeležencev iz iste družbe je kotizacija za drugega, tretjega ali več udeležencev 100,00 EUR.

 

PLANIRANI POSVETI / SEMINARJI V LETU 2017

V letu 2017 bomo organizirali posvete s predavatelji Zveze RFR Slovenije ter drugimi predavatelji in sicer:

Zap. št Naziv
  Zaključni račun za negospodarstvo 2016
Zaključni račun za gospodarstvo 2016
DDV - novosti in spremembe - v prvi polovici leta
Posvet o Zakonu o zdravstvu - spremembe
Posvet o Zakonu o dohodnini - spremembe
DDV - novosti in spremembe- v drugi polovici leta
Priprave na zaključni račun 2017

 

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2017

Datum Naziv Predavatelj
30.01.2017 Letno poročanje za javni sektor Mag. Milenka Čižman
Mag. Andreja Bajuk Mušič
03.02.2017 Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS Mag. Andreja Bajuk Mušič
23.10.2017 Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev in davčne spremembe Irena Kamenščak,
univ.dipl.prav.
22.11.2017 Priprave na zaključni račun za leto 2017 mag. Tanja Urbanija

 

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2016

Datum Naziv Predavatelj
26.01.2016 Letno poročanje za določene in druge uporabnike EKN Mag. Milenka Čižman Andreja Bajuk Mušič,univ.dipl.ek.
04.02.2016 Letno poročanje za gospodarstvo in pravne osebe zasebnega prava Dr. Matjaž Prusnik
10.05.2016 DDV - Spremembe s 1.7.2016 Mag. Tanja Urbanija
23.11.2016 Spremembe davčne zakonodaje in nekatere večne dileme Irena Kamenščak, dipl.prav.
20.12.2016 Priprava na zaključni račun 2016 za gospodarstvo Mag.Tanja Urbanija

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2015

Datum Naziv Predavatelj
29.01.2015 Letno poročilo za določ. in dr.uporab. EKN Mag. Milenka Čižman
Andreja Bajuk Mušič,univ.dipl.ek.
05.03.2015 Letno poročanje za gospodarstvo in pravne osebe zasebnega prava Dr. Matjaž Prusnik
26.05.2015 DDV-Trikotni in verižni posli, nepremičnine, samoobdavčitve Mag. Tanja Urbanija
23.09.2015 DAVČNE BLAGAJNE Mag. Tanja Urbanija
09.12.2015 PREDSTAVITEV NOVIH SRS IN PRIPRAVE ZA LETNO POROČANJE V GOSP. Dr. Marjan Odar

 

 

« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00