Home
Mail
Site Map

Izobraževanja › Seminarji

PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV PO NOVEM - PREDSTAVITEV SRS 15 S POMOČJO PRIMEROV

S pomočjo primerov za različne dejavnosti (trgovina, proizvodnja, storitve, gradbeništvo, računalniške rešitve…) bomo predstavili ključne novosti SRS 15 in podarili razlike v primerjavi s prejšnjimi pravili. Izpostavili in odgovorili bomo na naslednja vprašanja: 1. Kaj določa prihajajoči SRS 15 – Prihodki in razumevanje njegovih določil. 2. Kaj so ključne razlike med obstoječim in prihajajočim standardom o prihodkih? 3. Kaj pomeni pripoznavanje prihodkov skozi čas in kaj v trenutku prenosa kontrole in kdaj se uporablja? 4. Katerim 5 korakom moramo slediti po SRS 15 pri pripoznavanju prihodkov

 

PLANIRANI POSVETI / SEMINARJI V LETU 2019

V letu 2019 bomo organizirali posvete s predavatelji Zveze RFR Slovenije ter drugimi predavatelji in sicer:

Zap. št Naziv
  1. Letno poročanje za javni sektor
2. Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS
3. Posvet o izvršbi in zavarovanju
4. DDV 2019 in Brexit (davčni, carinski in dr.vplivi, spr. poročanj, intrastat)
5. Novi standardi, najemi in prihodki (poudarek na praksi)
6. Priprave na zaključni račun za negospodarstvo
7. Priprave na zaključni račun za gospodarstvo

 

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2019

Datum Naziv Predavatelj
29.1.2019 Letno poročanje za javni sektor Mag. Milenka Čižman
Mag. Andreja Bajuk Mušič
7.2.2019 Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS Mag. Andreja Bajuk Mušič

 

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2018

Datum Naziv Predavatelj
23.1.2018 Letno poročanje za javni sektor Mag. Milenka Čižman
Mag. Andreja Bajuk Mušič
31.1.2018 Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS Dr. Marjan Odar
10.4.2018 Varstvo osebnih podatkov poudarkom na računovodskih službah in računovodskih servisih Dr. Andrej Barišič
Darko Žurman
Manuela Šribar
10.10.2018 Novi SRS o prihodkih ter predvidene spremembe o najemih ter finančnih naložbah BDO Revizija d.o.o.
17.12.2018 Spremembe pri DDV S 1.1.2019 in povezane tem Barbara Prislan

 

IZVEDENA POSVETOVANJA / SEMINARJI V LETU 2017

Datum Naziv Predavatelj
30.01.2017 Letno poročanje za javni sektor Mag. Milenka Čižman
Mag. Andreja Bajuk Mušič
03.02.2017 Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS Mag. Andreja Bajuk Mušič
23.10.2017 Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev in davčne spremembe Irena Kamenščak,
univ.dipl.prav.
22.11.2017 Priprave na zaključni račun za leto 2017 mag. Tanja Urbanija

 

 

« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00