Home
Mail
Site Map

Novice

OBVESTILO o izobraževanju v jesenskem času v Društvu računovodij , finančnikov in revizorjev Nova Gorica

Datum: 09.09.2019

Davki in aktualne spremembe

Kratka najava:

V prihajajočem letu 2020 se nam, glede na trenutno objavljene informacije, obeta kar nekaj sprememb, ki bodo vplivale na davčno obravnavo naših transakcij ter posledično na naše poslovanje. Že objavljen sklop predlogov zakonov »davčne reforme« je samo ena od pričakovanih sprememb, druga, precej pomembna za poslovanje davčnih zavezancev, pa je tudi t. i. Brexit.

V okviru seminarja bodo predstavljene spremembe davčne zakonodaje (DDV, DDPO, dohodnina, …), ki naj bi jih prinesel / jih prinaša paket »davčne reforme« ter informacije, ki so trenutno objavljene in znane ter se vežejo na t. i. Brexit. Natančnejša vsebina programa je zapisana v nadaljevanju. 

Če gre za teme, ki so vas pomembne, potem je ta seminar kot nalašč za vas. Upamo in verjamemo, da vam bomo na seminarju podali informacije, ki vam bodo koristile in bodo uporabe za kvalitetno in strokovno opravljanje vašega dela. 

Program:

Slovenska davčna reforma:

 • predlog spremembe Zakona o dohodnini:

 • dohodki oproščeni plačila dohodnine

 • dohodki iz delovnega razmerja

 • regres za letni dopust

 • del plače iz naslova poslovne uspešnosti

 • glavni / drugi delodajalec

 • dohodki iz dejavnosti – omejitev olajšav

 • dohodninske olajšave

 • dohodninska lestvica

 • dohodki iz kapitala (obresti dividende, kapitalski dobički)

 • naknadna vplačila kapitala v kapitalske rezerve

 • lastni poslovni deleži

 • normirani stroški

 • dohodki iz oddajanja premoženja v najem

 • druge manjše spremembe

 • predlog spremembe Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov:

 • določanje davčne osnove

 • davčna stopnja

 • predlog DDPO

  • nove stopnje

  • amortizacija in najemi

 • DDV novosti v 2020

  • novi pogoji za EU dobavo blaga

  • nova pravila za konsignacijska skladišča

  • pravila za zaporedne in verižne dobave

  • elektronske knjige

  • prodaja blaga fizičnim osebam v EU

  • spremembe pri kaznih

    

    

Brexit:

 • informacije glede oseb, državljanov EU, ki živijo in delajo v UK – po Brexitu

 • dovoljenja za bivanje, delo …

 • informacije glede oseb, državljanov UK, ki živijo in delajo v drugih državah članicah EU – po Brexitu

 • DDV vidik

 Predavateljici:

Irena Kamenščak je univerzitetna diplomirana pravnica z več kot 10 letnimi praktičnimi svetovalnimi izkušnjami s področja dohodnine, davčnega postopka, delovnega prava, prava socialne varnosti in gospodarskega prava. V družbi BDO Svetovanje d.o.o. je redno zaposlena od leta 2007 dalje. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke s področja, ki ga pokriva, izvaja pa tudi predavanja z omenjenih področij. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.

Tanja Urbanija  je davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO.  V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj

 

 

 

DOHODNINSKA ŠOLA

Kratka najava:

Namen dohodninske šole je pregled pravil Zakona o dohodnini, v povezavi s pravili, ki urejajo obračun in plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost ter pravil področnih zakonov, katerih poznavanje in (predvsem) razumevanje je pomembno za pravilno davčno obravnavo določenih vrst / tipov dohodkov, ki jih izplačujejo plačniki davkov (pravne osebe, s. p. idr.). Poleg omenjenih zakonodajnih področij bo predstavljen tudi Zakon o davčnem postopku, v delu, ki se nanaša na dohodnino (npr. priprave obračunov, oddajanje napovedi, popravki obračunov …) ter pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.    

Z udeležbo na tri dnevnem izobraževanju bodo neizkušeni pridobili dobre osnove za nadaljnjo nadgradnjo znanja s tega področja. Osebe, ki že imajo izkušnje na tem področju, pa bodo ponovile osnove, na katere nikoli ne smemo pozabiti ter pridobile / utrdile globlje poznavanje in razumevanje dohodninskega področja.

Program:

 1.dan – Začnimo z osnovami (od 9.00 do 13.00):

      -   osnove Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

      -   zavezanec za dohodnino in obseg dohodninske obveznosti

      -   rezident / nerezident

      -   vir dohodka v Sloveniji

      -   obdavčljivi / neobdavčljivi dohodki

      -   pravilo obrutenja

      -   posebnosti pri nerezidentih – kdaj kaj ni obdavčeno po ZDoh-2

      -   osnove socialne zakonodaje

      -   zavarovanci v obveznih socialnih zavarovanjih

      -   pravila določanja zavarovalne podlage – prednostni vrstni red

      -   podlage za določanje osnov za obračun obveznih prispevkov za socialna zavarovanja

      -   rezidentski status

      -   kaj določa ZDoh-2 – postopek ureditve

      -   uporaba mednarodnih konvencij - posebnosti

      -   splošno o vrstah dohodkov

      -   uvrstitev dohodka v določeno dohodninsko vrsto dohodka (kako)

      -   dohodki iz zaposlitve

      -   dohodki iz dejavnosti

      -   dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

      -   dohodki iz premoženjskih pravic

      -   dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

 

2.dan – Poglobimo se v dohodninske dohodke in pripravo obračunov – 1 del (od 9.00 do 13.00):

       -   dohodki iz zaposlitve

       -    dohodki iz delovnega razmerja

       -    dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

       -    dohodki iz delovnega razmerja

       -    plača delavca (opredelitev po ZDR-1, sestavni deli plače, podlage za obračun prispevkov za socialno varnost, priprava obračuna plače in poročanje)

       -    nadomestilo plače (kdaj govorimo o nadomestilu plače, bolniške odsotnosti delavca)

       -    del plače iz naslova uspešnosti poslovanja delodajalca in del plače iz naslova delavčeve delovne uspešnosti – razlike, delovno pravni vidik, posebnosti

       -    bonitete

       -    regres za letni dopust (vidik delovno pravne zakonodaje, prispevki za socialno varnost in dohodnina)

       -    povračila stroškov delavcem

       -    dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

       -    avtorsko delo (avtorske pogodbe)

       -    podjemne pogodbe

       -    pogodba o začasne in občasnem delu upokojencev

       -    poslovodne osebe (direktorji, člani prav) in prokuristi

       -    definicija poslovodnih oseb / prokuristov

       -    obvezna zavarovanja in prispevki za socialno varnost

       -   dohodninska obravnava dohodkov enih in drugih

 

3.dan – Poglobimo se v dohodninske dohodke in pripravo obračunov – 2 del ter osnove poznavanja mednarodno veljavnih predpisov (konvencije, uredbe, direktive) (od 9.00 do 13.00):

        -  drugi dohodki na podlagi ZDoh-2 (dejavnost, oddajanje premoženja v najem, premoženjske pravice, obresti, dividende, kapitalski dobiček, drugi dohodki)

        -  poudarek na posebnostih in v praksi zaznanih težavah

        -  možnosti popravkov / dopolnitev že oddanih REK obrazcev

        -  samoprijave in REK obrazci

        -  konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (KIDO)

        -  katero KIDO je potrebno uporabiti

        -  uporaba konkretnega pravila o določenem dohodku po KIDO za izplačan dohodek

        -  odprava dvojnega obdavčevanja

        -  uveljavljanje ugodnosti po konvenciji – KIDO postopki

        -  evropske uredbe – pomembne za obravnavo dohodkov izplačanih fizičnim osebam

        -  razlika uredba / direktiva

        -  Uredba 883/2004 in 987/2009

        -  konvencije o socialnih zavarovanjih

        -  evropske direktive

        -  poudarek na direktivi 93/71/ES

 

 O predavateljici:

Irena Kamenščak je univerzitetna diplomirana pravnica z več kot 10 letnimi praktičnimi svetovalnimi izkušnjami s področja dohodnine, davčnega postopka, delovnega prava, prava socialne varnosti in gospodarskega prava. V družbi BDO Svetovanje d.o.o. je redno zaposlena od leta 2007 dalje. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke ter izvaja predavanja. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.

Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 9.00, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji je en polurni odmor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nazaj | Pokaži celoten seznam »

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00