Home
Mail
Site Map

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica

Dne 9. 4. 1959 je bilo, na pobudo 22 članov iniciativnega odbora, med katerimi je bil eden najzaslužnejših Viljem Manfreda, ustanovljeno Društvo knjigovodij Nova Gorica.

Skozi čas se je pokazala pravilnost odločitve o ustanovitvi takega društva, saj je vloga računovodskega in finančnega delavca, katerega prvotna naloga je bila le beleženje podatkov za državo in nadzoru nad uresničevanjem predpisov, postala bistveno pomembnejša.

S potrebo po upravljanju sredstev, kreiranju, načrtovanju in spreminjanju poslovne politike podjetij, se je pojavila potreba po dodatnem znanju in izobraževanju teh delavcev. V tem je društvo našlo svoj smisel in potrebo po delovanju ter vedno bolj pridobivalo na pomenu. Postalo je nepogrešljiva pomoč knjigovodskim in finančnim delavcem. Stalno je prilagajalo vsebino in obseg delovanja.

22.6.1973 se je preimenovalo v Društvo računovodskih in finančnih delavcev. S preobrazbo družbenoekonomskega sistema po letu 1991 se je področje delovanja članov društva razširilo tudi na področje revizije računovodskih izkazov, kar je v septembru 1997 botrovalo ponovnemu preimenovanju društva v Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica, kakor se imenuje še danes.

Teritorialno je bilo Društvo ustanovljeno za območja nekdanjih občin Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin, kar ustreza sedanjim upravnim enotam. Po teritorialnem principu je tudi društvo organizirano, tako da je sedež Društva v Novi Gorici, medtem ko so Ajdovščina, Idrija in Tolmin podružnice. Tudi organi upravljanja so voljeni po teritorialnem principu.

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564