Home
Mail
Site Map

Program dela

Na zboru članov dne 13. oktobra 2017 so bile sprejeta naslednje smernice za delo za obdobje 2017 – 2021:

  1. strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje računovodskih, finančnih, revizijskih in drugih delavcev sorodnih strok.
  2. nudenje primerne oblike strokovne pomoči za uspešno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem delu (razna posvetovanja, strokovna srečanja, debatni večeri ipd)
  3. skrb za prepoznavnost društva v okolju in skrb za ugled društva. Postati vodilni, prepoznaven nosilec strokovnih  posvetovanj
  4. vključevanje mladih v delo društva in organe društva ter vzdrževanje vezi z upokojenimi člani društva
  5. aktivno sodelovanje z Zvezo RFR in njenimi strokovnimi delavci
  6. vzdrževanje čim tesnejših stikov z ustreznimi strokovnimi ustanovami
  7. nadalje krepiti stike s sosednjimi društvi RFR in sorodnimi društvi
  8. skrb za rekreacijo in druženje članov društva v obliki izletov, ekskurzij, pohodov
  9. gospodarno in uspešno poslovanje društva
  10. uporaba sodobnih načinov komuniciranja, večja uporaba spletne strani društva ipd

To so smernice, ki zagotavljajo osnovno poslanstvo društva: povezovanje članov društva, nudenje strokovne pomoči članom z raznimi oblikami izobraževanja, promoviranje stroke ter skrb za etičnost delovanja. 

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564