Home
Mail
Site Map

Program dela

Na zboru članov dne 18.10.2013 so bile sprejete naslednje smernice za delo za obdobje 2013 – 2017:

  • Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje računovodskih, finančnih, revizijskih in drugih delavcev  sorodnih strok
  • Nudenje primerne oblike strokovne pomoči za uspešno reševanje  problemov, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem delu (razna posvetovanja, debatni večeri ipd)
  • Skrb za prepoznavnost društva v okolju in skrb za ugled društva. Postati mora prepoznaven nosilec strokovnih  posvetovanj
  • Vključevanje mladih v delo društva in organe društva ter vzdrževanje vezi z upokojenimi člani društva
  • Sodelovanje z Zvezo računovodij, finančnikiv in revizorjev Slovenije in njenimi strokovnimi delavci
  • Vzdrževanje čim tesnejših stikov z ustreznimi strokovnimi ustanovami
  • Nadalje krepiti stike s sosednjimi društvi RFR in sorodnimi društvi
  • Skrb za rekreacijo in druženje članov društva v obliki izletov, ekskurzij, pohodov
  • Gospodarno in uspešno poslovanje društva
  • Uporaba sodobnih načinov komuniciranja, večja uporaba spletne strani društva ipd

Z upoštevanjem navedenih smernic in na osnovi planov dela  komisij in sekcij za leto 2014, bo upravni odbor društva na redni seji v mesecu marcu 2014 sprejel program dela društva za leto 2014,  ki bo objavljen takoj po sprejetju.

 

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00