Home
Mail
Site Map

Program dela

Smernice dela za mandatno obdobje 2023 -2027, ki so bile sprejete na zboru članov 27. oktobra 2023:

 

 

  • strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje računovodskih, finančnih, revizijskih in drugih delavcev sorodnih strok.
  • nudenje primerne oblike strokovne pomoči za uspešno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem delu (razna posvetovanja, strokovna srečanja, debatni večeri ipd)
  • skrb za prepoznavnost društva v okolju in skrb za ugled društva. Postati vodilni, prepoznaven nosilec strokovnih  posvetovanj v širši okolici
  • vključevanje mladih v delo društva in organe društva ter vzdrževanje vezi z upokojenimi člani društva
  • aktivno sodelovanje s strokovnimi predavatelji Zveze in drugih institucij, da zagotovimo strokovna organizirana izobraževanja
  • vzdrževanje stikov z ustreznimi strokovnimi ustanovami
  • nadalje krepiti stike s sosednjimi društvi RFR in sorodnimi društvi
  • skrb za rekreacijo, druženje in kulturno udejstvovanje članov društva v obliki izletov, ekskurzij, pohodov in kulturnih prireditev
  • uporaba sodobnih načinov komuniciranja in večja uporaba spletne strani društva ipd
  • gospodarno in uspešno poslovanje društva

 

 To so smernice, ki zagotavljajo osnovno poslanstvo društva: povezovanje članov društva, nudenje strokovne pomoči članom z raznimi oblikami izobraževanja, promoviranje stroke ter skrb za etičnost delovanja. 

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564