Home
Mail
Site Map
 

Aktualno

Trenutno ni objavljene nobene novice.

Izobraževanja

LETNO POROČANJE ZA JAVNI SEKTOR

Datum seminarja » 30.01.2017

Obravnavali bomo pripravo računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bili kot problemi zaznani v letu 2016. Program posvetovanja : 1. LETNO POROČANJE IN NEKATERE AKTUALNE TEME 2. PREVERITEV POSTAVK ZA IZDELAVO BILANCE STANJA 3. PREVERITEV POSTAVK ZA IZDELAVO IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IN OBRAČUNA DDPO

Preberite več »

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica

Društvo je strokovna organizacija računovodij, finančnikov in revizorjev, ki deluje v sekcijski obliki navedenih področij, z nalogami razvoja stroke, razvijanja poklicne etike, organiziranja strokovne pomoči članom, sodelovanja z drugimi strokovnimi društvi.

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00